پیشینه شرکت

پیشینه شرکت

با بیش از35 سال سابقه خدمت وفعاليت در صنعت برودت کشور واستان

شركت الكترو رضا گنبد در سال 1358 در مساحتي قريب به 2000 متر مربع با مجوز وزارت صنايع و معادن در استان مازندران ...