فریزر صندوقی

فریزر صندوقی

این فریزرها صنعتی بوده و برای کارکردهای با ،بارگذاری سنگین با کمترین استهلاک با حجم 100 لیتری الی 1000 لیتر با بدنه استیل و با اقسام متفاوت درب ها ساخته میشود که بهترین فریزر برای نگهداری مرغ در دپ ...