فریزر ایستاده

فریزر ایستاده

این نوع فریزر دارای طبقات ثابت و متحرک و با نمای شیشه و استیل و بسیار مشابه کابین های یخچال تولید میگردد که امکان نگهداری همه گونه موارد پروتئینی و لبنی و حتی بستنی را دارد.

 

< ...