یخچال

یخچال

يخچال هاي با طراحي روز و تکنولوژي

انواع يخچالهاي صنعتي با مدلهاي ايستاده در سايزها و طرحهاي متفاوت (شيشه تلويزيوني، شيشه ساده، با انباري، مطبق، كب ...