یخچال های ایستاده

یخچال های ایستاده

بخچال های ایستاده در دسته بندی های کلی(پشت بسته و یا جلو شیشه و سفارشی )طبقه بندی میشوند.

تمامی این یخچال ها در ابعاد مختلف(60 سانتی،80 سانتی،150 سانتی،200 سانتی) موجود و یا قابل س ...